James Bond MI6 e.a.

Soms lijkt het erop dat James Bond zijn eigen plan volgt en overal tegenin gaat, maar natuurlijk moet hij verantwoording afleggen aan zijn meerderen.
 
In eerste instantie is dat M, het hoofd van MI6, vaak nogal ongeduldig en kortaf wanneer Bond in zijn ogen weer eens over de schreef is gegaan. Iemand op MI6 waar Bond altijd op kan terugvallen is de secretaresse van M, Miss Moneypenny, die een zwak voor Bond heeft en hem ten alle tijde uit de brand helpt. Verder is Q op MI6 werkzaam, een onuitputtelijke uitvinder die Bond van allerlei nieuwe gadgets voorziet om zijn tegenstanders te vlug af te kunnen zijn.
 
M en andere hooggeplaatsten op MI6 zoals Sir Frederick Grey hebben weleens moeite met de .losse wijze waarop Bond met de dames omgaat, en dat leidt soms tot plaatsvervangende schaamte als Bond aan het einde van de missie verslag uitbrengt en nog ‘under cover’ blijkt te zijn.
 
Verder heeft Bond nog te maken met officieren in het leger en chefs van de KGB, zoals Generaal Gogol, die soms vriend soms tegenstander is.