Modelspoor Algemeen

In dit gedeelte is wat algemene informatie te vinden over modelspoor en dan met name als je bijvoorbeeld met deze prachtige hobby wil beginnen. Maar ook voor een ieder die al wat langer bezig is met modelspoor zal hier waarschijnlijk nog wel wat aan nuttige informatie kunnen vinden.

Voorop staat dat niets moet. Wat ik hier allemaal beschrijf is dan ook niet een verhaal van “zo moet het”, maar meer als goedbedoelde tips vanuit mijn ervaringen en die van anderen. Dit om mogelijke teleurstellingen proberen te voorkomen bij hen die graag met modelspoor willen beginnen.

Alle antwoorden op alle mogelijke problemen zullen hier niet te vinden zijn. Daarvoor is de modelspoor hobby te complex. Maar mocht u tegen problemen aanlopen en vinden dat die hier wel een plaatsje verdienen, dan hoor ik dat graag van u. Mogelijk dat dat dan weer kan zorgen voor een extra aanvulling zodat ook andere hobbyisten hiermee geholpen kunnen worden.

Uiteraard zal hier in de loop der tijd alles steeds verder aangevuld worden, omdat ook de ontwikkelingen in het modelspoorwereldje niet stil staan.